Zarejestruj

REJESTRACJA

 • Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie „TOP Payroll Manager” dalej jako „Dane Osobowe”, jest Fiabilis Consulting Group Sp. z o.o., ul. Aleja Niepodległości 124/13, 02-577 Warszawa (zwane dalej jako „Administrator”).
  Celem przetwarzania Danych Osobowych jest organizacja i realizacja konkursu „TOP Payroll Manager”.
  Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako „RODO”), to jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest rozpowszechnianie wiedzy związanej z tematyką kadrowo-płacową oraz ubezpieczeń społecznych.
  Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia konkursu „TOP Payroll Manager”
  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie „TOP Payroll Manager”.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych (Jolanta Pałczyńska), z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@fiabilis.pl